Xếp hạng tín dụng không tốt? Bí quyết để bạn vẫn có thể nhận được vốn lưu động

Posted by Team Finaxar on 12:42:00 04-10-2019

 

Have a Bad Credit Here’s How You Can Still Get Working Capital

 

Duy trì quỹ tiền mặt tại doanh nghiệp là một điều tốt, nhưng bạn vẫn phải sử dụng nó trong một số số trường hợp bắt buộc. Đây là thời điểm bạn cần tìm đến vốn lưu động để xử lý các trường hợp khẩn cấp như khi trang thiết bị hỏng hóc hoặc cần thanh toán cho nhiều nhà cung cấp.

Nếu doanh nghiệp và cá nhân bạn không có một điểm xếp hạng tín dụng đủ tín nhiệm, bạn có thể khó khăn để nhanh chóng nhận được khoản vay ngắn hoặc hạn mức tín dụng. Nếu bạn phải thường xuyên đối mặt với các vấn về dòng tiền, bạn cần xem xét lại việc thiết lập doanh nghiệp của mình và tìm ra cách giải quyết phù hợp.

Dưới đây là một số cách để tận dụng vốn lưu động ngay cả khi bạn không có xếp hạng tín dụng tốt:

Điều chỉnh các điều khoản với nhà cung cấp

Thay vì tập trung làm cách nào để tăng nguồn tiền ngay lập tức, bạn hãy tập trung vào cách giảm chi phí. Hãy dành ra một tháng để xử lý tất cả các hóa đơn có thể thu về tiền mặt. Trả tiền cho các nhà cung cấp sớm sẽ giúp bạn xây dựng điểm tín dụng tốt.

Nếu trong trường hợp nhà cung cấp của bạn không đồng ý với các điều khoản, họ có thể chấp nhận thanh toán theo đợt với số dư hiện tại. Mặc dù đây không phải là một lựa chọn lâu dài, nhưng nó có thể giúp bạn tích lũy một lượng tiền mặt.

Xem xét nhiều lựa chọn không cần điểm tín dụng cao

Thị trường cấp tín dụng ở Singapore có rất nhiều sản phẩm không yêu cầu điểm tín dụng cao. Trước khi chọn bất kỳ sản phẩm tài trợ vốn nào, bạn hãy đảm bảo xem lại các điều khoản, điều kiện, lệ phí và các yêu cầu của nó. Một số tùy chọn tài trợ không nhất thiết yêu cầu điểm tín dụng cao như sau:

Hạn mức tín dụng

Hạn mức tín dụng, một trong những loại vốn lưu động rất phổ biến, bao gồm hạn mức tín dụng doanh nghiệp, thẻ tín dụng doanh nghiệp, hạn mức tín dụng hoặc thẻ tín dụng cá nhân. Mặc dù thẻ tín dụng được sử dụng phổ biến để giải quyết các chi phí hàng ngày, nhưng chúng thường có lãi suất cao.

Bao thanh toán

Bao thanh toán cho phép bạn nhận tiền mặt cho các hóa đơn đang chờ xử lý. Các công ty bao thanh toán tại Singapore cung cấp các điều khoản linh hoạt cho phép các chủ doanh nghiệp chọn các hóa đơn cần được bao thanh toán.

Cho vay kinh doanh trực tuyến

Nhiều công ty cho vay trực tuyến cung cấp tài chính bằng cách xem xét hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bạn thay vì xem xét lịch sử tín dụng. Mặc dù lãi suất cho lựa chọn tài trợ này sẽ cao hơn, nhưng sẽ là một lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp để tiếp tục hoạt động.

Khoản vay vi mô

Cho vay vi mô là một lựa chọn tài trợ khác không có yêu cầu về điểm tín dụng. Các công ty tài chính cung cấp các khoản vay vi mô trên cơ sở kết quả kinh doanh và kinh nghiệm của chủ sở hữu trên thị trường thay vì điểm tín dụng của doanh nghiệp hoặc cá nhân.

Ứng tiền mặt từ người bán sĩ

Ứng trước tiền mặt từ người bán có thể được các doanh nghiệp tận dụng ngay cả khi điểm tín dụng kém. Khoản tạm ứng tiền mặt là khoản vay mà doanh nghiệp có thể trả bằng một phần doanh số ghi nợ và thẻ tín dụng hoặc khấu trừ tự động từ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Welcome to Finaxar Blog!

We work hard every day to make Finaxar the beloved modern small business financing institution. Our blog is to educate the business owners about financial know-hows, so that they can make an informed decision every time.

Recent Posts