Dự báo dòng tiền - Sự cần thiết cho mọi doanh nghiệp

Posted by Team Finaxar on 13:21:08 07-10-2019

 

cash flow forecasting

 

 

Một số chủ doanh nghiệp có thể cho rằng dự báo dòng tiền chỉ cần thiết trong trường hợp khủng hoảng tiền mặt. Tuy nhiên, thực tế không như vậy. Dự báo dòng tiền là việc cần thực hiện cho tất cả các doanh nghiệp bất kể nó đang chịu khủng hoảng tiền mặt hay đang vận hành thành công. Dự báo dòng tiền là một công cụ rất có giá trị cho tất cả các loại hình doanh nghiệp nhằm đo lường sự tăng trưởng của chúng và để đảm bảo rằng doanh nghiệp đáp ứng đủ tiền vào thời điểm cần thiết. Dự báo dòng tiền có thể hỗ trợ các doanh nghiệp dự đoán thặng dư và khủng hoảng tiền mặt kịp thời.

Dự báo dòng tiền là cần thiết cho nhiều mục đích khác nhau, một vài trong số đó được liệt kê dưới đây:

  • Kiểm soát việc thiếu tiền mặt: việc lập dự báo dòng tiền định kỳ sẽ hỗ trợ bạn tránh khủng hoảng tiền mặt trong tương lai. Nếu bạn dự báo trước về dòng tiền, bạn sẽ ở vị thế tốt hơn để đàm phán lãi suất khi vay vốn, quản lý kỳ vọng của nhà cung cấp và thắt chặt kiểm soát tín dụng của doanh nghiệp.
  • Sử dụng thặng dư tiền mặt để tăng trưởng: để đạt được sự tăng trưởng của doanh nghiệp, bạn bắt buộc phải tận dụng thặng dư tiền mặt có sẵn. Với tiền mặt trong tài khoản của doanh nghiệp, bạn có thể lập kế hoạch phát triển dịch vụ kinh doanh của mình. Dự báo dòng tiền cho phép bạn quyết định về việc có thể đầu tư thêm bao nhiêu và khi nào vào doanh nghiệp.
  • Đạt được sự vững chắc trong hệ thống tài chính: dự báo dòng tiền sẽ giúp bạn xác định các lĩnh vực nào bạn cần cắt giảm chi phí, cắt giảm chi phí hoạt động, thuê nhân viên mới để thực hiện các hoạt động kinh doanh và thắt chặt điều khoản thanh toán. Dự báo dòng tiền thường xuyên là một yếu tố thiết yếu của bất kỳ doanh nghiệp nào để giúp bạn hiểu được tình hình dòng tiền trước khi bạn gặp phải tình huống khủng hoảng.

Doanh nghiệp bạn có thể cần tiền mặt trong một số trường hợp đột xuất như mua một cửa hàng mới, thuê nhân viên mới hoặc lên kế hoạch thiết lập văn phòng mới. Thật bị động trong tình huống này khi bạn nhận ra rằng bạn không có đủ tiền mặt, và kế hoạch tăng trưởng của doanh nghiệp sẽ không thể thực hiện đúng kế hoạch. Hãy thường xuyên kiểm tra dòng tiền, hoạch định cùng với sự phát triển của doanh nghiệp và hãy giữ một vị thế chủ động để đưa ra những quyết định quan trọng.

Welcome to Finaxar Blog!

We work hard every day to make Finaxar the beloved modern small business financing institution. Our blog is to educate the business owners about financial know-hows, so that they can make an informed decision every time.

Recent Posts